Zuch Sopocka Aura (photo: Dana Václavíková)

Zuch Sopocka Aura (photo: Dana Václavíková)